Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční formou "RFx - Poptávka".


Od 01.02.2021 v 16:30 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky.
Vaši nabídku můžete zadávat až do 09.02.2021 v 09:30.

Prosíme o zodpovědný přístup a zadání co nejlepších nabídek už v prvním kole. O dalším postupu, případném vyhlášení dalšího kola budete včas informováni!


NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT DO AUKČNÍHO SYSTÉMU!

V případě Vašeho zájmu si pečlivě prostudujte předmět, zadávací podmínky a Pravidla elektronických aukcí PROebiz .


Ústí nad Labem, dne: 01.02.2021 16:37

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Eva Kořínková
telefon:+420 477 164 632, +420 730 587 706
email: korinkova@spolchemie.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Ochranná přilba V-GARD 930, větraná vč.integr.ochr.brýlí - bílá

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks20.00
002.Ochranná přilba V-GARD 930, větraná vč. integr.ochr.brýlí - žlutá

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks10.00
003.Náhradní brýle k přilbě V-GARD 930

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks1.00
004.Ochranná přilba V-GARD 950, nevětraná vč.integr.zorníku - bílá

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks5.00
005.Ochranná přilba V-GARD 950, nevětraná vč.integr.zorníku - žlutá

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks5.00
006.Chrániče sluchu k přilbám V-GARD 950

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks10.00
007.Náhradní zorníky k přilbám V-GARD 950

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks1.00
008.Přípravek proti mlžení – MSA klar-pilot 10032164

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks5.00
009.Podbradní pásek MSA GA90038, 4-bodový (k přilbám V-GARD)

Pozn. 1:
U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou nabídku.
ks40.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
NÁZEV VOLITELNÉ PODMÍNKYROZSAH HODNOTPOVAHA
Splatnost faktur (ve dnech)00; 30; 45; 60; 75; 90 a více
Garance ceny (v měsících)1; 3; 6; 12; 24
Záruční lhůta (v měsících)12; 24; 36 a více
Termín dodání od objednání (v týdnech)4 a více; 3; 2; 1
Cena DAP Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí n.L.NE; ANO
Přepravné - v případě, že je dodací podmínka v paritě DAP Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí n.L., zadejte 0,-Kč(text)
Doložili jste výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo jiný doklad prokazující oprávnění k dané činnosti? (Přiložte jako přílohu na hlavní obrazovace)NE; ANO
Zavazujeme se, že naše konečná cena a hodnoty volitelných podmínek z e-aukce jsou platnéNE; ANO
Dodavatel akceptuje Všeobecné nákupní podmínky Spolku pro chemickou a hutní výrobuNE; ANO


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA: - ceny zadávejte v CZK za 1 kus bez DPH

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: dle volitelných podmínek

3. DODACÍ PODMÍNKY: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Ústí nad Labem

4. OBDOBÍ NÁKUPU: rok 2021

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK: rok 2021

6. OSTATNÍ PODMÍNKY:


- uvedené množství je pouze orientační a může se během roku měnit.
Objednávání bude prováděno dle potřeby průběžně.

- doložte výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list prokazující oprávnění k dané činnosti či prodeji

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

- v případě potíží s připojením nebo vkládáním nabídek nás neváhejte kontaktovat

- pokud se nebudete chtít účastnit tohoto poptávkového řízení, tak prosíme o informaci o neúčasti e-mailem na adresu: korinkova@spolchemie.cz, abychom mohli vaší společnost z výběru vyřadit

- nedílnou součástí této poptávky jsou Všeobecné nákupní podmínky, uložené na : http://www.spolchemie.cz/cs/kestazeni

- pokud Vás nebudeme kontaktovat do 15.2.2021, v tom případě jste nebyli vybráni

Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Revoluční 1930/86
400 32 Ústí nad Labem
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:
Eva Kořínková
telefon: +420 477 164 632, +420 730 587 706
email: korinkova@spolchemie.cz

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Eva Kořínková
telefon: +420 477 164 632, , +420 730 587 706
email: korinkova@spolchemie.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do eAukční síně spolu s odkazem na tuto pozvánku vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ NABÍDKY
eAukční síň slouží pro zadání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední zadaná nabídka, která se nachází v eAukční síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaši nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení on-line poptávkového řízení vám bude nabídnutá možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ON-LINE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ochranné přilby V-GARD

GDPR - SOUHLAS


Odesláním nabídky do VŘ prohlašujete, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených ve formuláři, které tímto poskytujete společnostem: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789, CSS, a.s. se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 289 63 661, CHS Epi, a.s. se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28207882, SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 29200181, EPISPOL, a.s. se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25449842, jakožto správcům osobních údajů (dále jen "Správci") za účelem posouzení výhodnosti nabídky a případného navázání obchodního partnerství a uzavření smluvního závazku.
Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání nabídky, nejméně však po dobu 6 měsíců po skončení příslušného výběrového řízení. Pokud se nestanete obchodním partnerem Správců, Váš souhlas bude platný nejdéle po dobu tří let od udělení souhlasu.

Dále potvrzujete, že jste se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.
Prohlašujete, že jste si vědom/a, že máte právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správcích informaci, jaké osobní údaje o mě Správci zpracovávají, požadovat po Správcích vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správců přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správcích výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz
Veškeré informace související se zpracováním osobních údajů jsou uveřejněny na internetových stránkách Správce www.spolchemie.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.